Dagordning för rådet utrikes frågor - utveckling

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C7

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Aktuella frågor
 4. EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika
  - Diskussion
 5. Post Cotonou
  - Lägesrapport
 6. Extern finansiering i den fleråriga budgetramen efter 2020
  - Föredragning
 7. Övriga frågor