Dagordning för rådet utrikes frågor - handel

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C6

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland
  Rådets beslut
  Förhandlingsdirektiv
  - Antagande
 4. Slutsatser om förhandlingar om och ingående av EU:s handelsavtal
  - Antagande
 5. Världshandelsorganisationens elfte ministerkonferens (MC11):
  - uppföljning
 6. Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan, frihandelsavtal mellan EU och Singapore och avtal om investeringsskydd mellan EU och Singapore
  - Diskussion
 7. Övriga frågor
  Lägesrapport om pågående handelsförhandlingar