Kommissionens arbetsprogram 2018

Utrikesutskottets utlåtande 2017/18:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2017

Beslut

EU-kommissionens prioriteringar för 2018 (UU4)

Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2018, som innehåller kommissionens politiska prioriteringar för 2018. Flera andra utskott har yttrat sig över kommissionens arbetsprogram.

Kommissionen antar ett arbetsprogram varje år. Den här gången består programmet av två delar. Den första delen innehåller förslag som ska presenteras före maj 2018 för att hinna behandlas av rådet och Europaparlamentet före EU-parlamentsvalet 2019. Den andra delen innehåller förslag som blickar framåt mot 2025 eller ännu senare.

Utrikesutskottet ser positivt på att kommissionen presenterar ett arbetsprogram med specifika initiativ eftersom det underlättar medlemsländernas planering av EU-arbetet och bidrar till öppenhet kring kommissionens prioriteringar. Utskottet tycker också att det är bra att kommissionen behåller fokus på de tio prioriteringar som den tagit fram för sin mandatperiod, som löper ut den 31 oktober 2019. Det är välkommet att kommissionen prioriterar att omsätta redan utlovade förslag till lagstiftning och därefter genomföra lagstiftningen. Det är även viktigt att kommissionen fortsätter att arbeta för bättre lagstiftning och att genomföra avtalet som finns mellan kommissionen, rådet och parlamentet om bättre lagstiftning.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-16
Justering: 2017-12-05
Trycklov: 2017-12-05
Reservationer 10
Utlåtande 2017/18:UU4

EU-kommissionens prioriteringar för 2018 (UU4)

Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2018, som innehåller kommissionens politiska prioriteringar för 2018. Flera andra utskott har yttrat sig över kommissionens arbetsprogram.

Kommissionen antar ett arbetsprogram varje år. Den här gången består programmet av två delar. Den första delen innehåller förslag som ska presenteras före maj 2018 för att hinna behandlas av rådet och Europaparlamentet före EU-parlamentsvalet 2019. Den andra delen innehåller förslag som blickar framåt mot 2025 eller ännu senare.

Utrikesutskottet ser positivt på att kommissionen presenterar ett arbetsprogram med specifika initiativ eftersom det underlättar medlemsländernas planering av EU-arbetet och bidrar till öppenhet kring kommissionens prioriteringar. Utskottet tycker också att det är bra att kommissionen behåller fokus på de tio prioriteringar som den tagit fram för sin mandatperiod, som löper ut den 31 oktober 2019. Det är välkommet att kommissionen prioriterar att omsätta redan utlovade förslag till lagstiftning och därefter genomföra lagstiftningen. Det är även viktigt att kommissionen fortsätter att arbeta för bättre lagstiftning och att genomföra avtalet som finns mellan kommissionen, rådet och parlamentet om bättre lagstiftning.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-06
Debatt i kammaren: 2017-12-07
4

Beslut

Beslut: 2017-12-07
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om arbetsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 1 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 9
SD 0 39 0 7
MP 22 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 3
Totalt 263 40 0 46


2. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


3. En motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

4. En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 4 (S, MP)
Reservation 5 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 99 0 13
M 74 0 0 9
SD 39 0 0 7
MP 0 22 0 2
C 19 0 0 3
V 0 0 18 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 3
Totalt 163 122 18 46


5. En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


6. Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 9
SD 0 0 39 7
MP 22 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 0 18 3
L 0 16 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 1 3
Totalt 229 16 58 46


7. En starkare global aktör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 9
SD 0 0 39 7
MP 22 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 1 3
Totalt 245 18 40 46


8. En union i demokratisk förändring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.