Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet

Socialförsäkringsutskottets utlåtande 2006/07:SfU13

Beslutat: 26 september 2007

Beslut

Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet (SfU13)

Socialförsäkringsutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet, som enligt en handlingsplan ska införas före utgången av 2010. Kommissionen ska utarbeta en strategisk plan i början av 2008. Utskottet anser det eftersträvansvärt med en ökad harmonisering av asylpolitiken inom EU. Utskottet vill se ett rättssäkert och öppet system som värnar möjligheten att söka asyl och anser att en utveckling mot stängda gränser kring Europa måste undvikas. Det övergripande målet måste vara att öka EU:s sammantagna kapacitet att ta emot asylsökande jämfört med i dag. Frågor som rör mekanismerna för fördelning av ansvar för prövningen av asylansökningar och som rör ekonomisk solidaritet mellan medlemsstaterna är också centrala. Utskottet anser att vissa frågeställningar som tas upp i grönboken kan behöva ändringar i EU:s fördrag, och i den strategiska planen bör kommissionen redogöra för den rättsliga grunden för de olika förslagen till åtgärder. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Beslutat: 26 september 2007
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-08-23
Justering: 2007-09-12
Betänkande publicerat: 2007-09-18
Trycklov: 2007-09-18
Reservationer 3
Utlåtande 2006/07:SfU13

Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet (SfU13)

Socialförsäkringsutskottet redovisar för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet, som enligt en handlingsplan ska införas före utgången av 2010. Kommissionen ska utarbeta en strategisk plan i början av 2008. Utskottet anser det eftersträvansvärt med en ökad harmonisering av asylpolitiken inom EU. Utskottet vill se ett rättssäkert och öppet system som värnar möjligheten att söka asyl och anser att en utveckling mot stängda gränser kring Europa måste undvikas. Det övergripande målet måste vara att öka EU:s sammantagna kapacitet att ta emot asylsökande jämfört med i dag. Frågor som rör mekanismerna för fördelning av ansvar för prövningen av asylansökningar och som rör ekonomisk solidaritet mellan medlemsstaterna är också centrala. Utskottet anser att vissa frågeställningar som tas upp i grönboken kan behöva ändringar i EU:s fördrag, och i den strategiska planen bör kommissionen redogöra för den rättsliga grunden för de olika förslagen till åtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-09-26
4

Beslut

Beslut: 2007-09-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 september 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det framtida europeiska asylsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1103026
m870010
c22007
fp21007
kd17007
v00193
mp00163
Totalt1481033563

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag