Granskning av meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020–2030

Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2014

Beslut

EU:s klimat- och energipolitik för 2020-2030 (NU29)

EU-kommissionen har lämnat förslag på hur ramarna för EU:s klimat- och energipolitik ska se ut mellan 2020-2030. Näringsutskottet har granskat förslaget och anser att det är välkommet och välbalanserat. Utskottet tycker att kommissionens förslag om att minska utsläppen av växthusgaser inom EU med 40 procent till 2030 är bra. Minskningen gäller jämfört med 1990 års nivå. Här är det viktigt att fördelningen av bördan mellan EU-länderna görs på ett kostnadseffektivt sätt. Kommissionen föreslår även att minst 27 procent av energin inom EU ska komma från förnybara källor. Även det är bra, anser näringsutskottet.

EU ska också sätta upp mål för energieffektivisering. Regeringen och kommissionen anser dock att det finns anledning att vänta in uppföljningen av införandet av reglerna för energieffektivisering inom EU innan man sätter upp detta mål. Näringsutskottet håller med.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Beslutat: 19 mars 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-27
Justering: 2014-03-11
Betänkande publicerat: 2014-03-12
Trycklov: 2014-03-12
Reservationer 4
Utlåtande 2013/14:NU29

EU:s klimat- och energipolitik för 2020-2030 (NU29)

EU-kommissionen har lämnat förslag på hur ramarna för EU:s klimat- och energipolitik ska se ut mellan 2020-2030. Näringsutskottet har granskat förslaget och anser att det är välkommet och välbalanserat. Utskottet tycker att kommissionens förslag om att minska utsläppen av växthusgaser inom EU med 40 procent till 2030 är bra. Minskningen gäller jämfört med 1990 års nivå. Här är det viktigt att fördelningen av bördan mellan EU-länderna görs på ett kostnadseffektivt sätt. Kommissionen föreslår även att minst 27 procent av energin inom EU ska komma från förnybara källor. Även det är bra, anser näringsutskottet.

EU ska också sätta upp mål för energieffektivisering. Regeringen och kommissionen anser dock att det finns anledning att vänta in uppföljningen av införandet av reglerna för energieffektivisering inom EU innan man sätter upp detta mål. Utskottet håller med.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-13
4

Beslut

Beslut: 2014-03-19
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP00214
FP18006
C18005
SD00173
V00163
KD17002
Totalt150965449

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag