Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2017

Beslut

Finansinspektionen får verktyg för att motverka finansiella obalanser (FiU19)

Finansinspektionen ska få möjlighet att genomföra fler åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden. Åtgärderna kan till exempel vara olika typer av begränsningar av hur mycket kredit hushåll och företag kan få. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagen innebär bland annat att banker och andra kreditinstitut och olika typer av bolåneföretag ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att de inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden.

Finansiella obalanser på kreditmarknaden kan innebära stora risker och leda till betydande negativa effekter för Sveriges ekonomi. Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-07
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:FiU19

Finansinspektionen får verktyg för att motverka finansiella obalanser (FiU19)

Finansinspektionen ska få möjlighet att genomföra fler åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden. Åtgärderna kan till exempel vara olika typer av begränsningar av hur mycket kredit hushåll och företag kan få. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagen innebär bland annat att banker och andra kreditinstitut och olika typer av bolåneföretag ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att de inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden.

Finansiella obalanser på kreditmarknaden kan innebära stora risker och leda till betydande negativa effekter för Sveriges ekonomi. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 februari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-12
Debatt i kammaren: 2017-12-13
4

Beslut

Beslut: 2017-12-13
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till
1. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
2. lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:22 punkterna 1 och 2.

2. Amorteringskravets tillämpning och Finansinspektionens mandat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3935 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 11
SD 0 39 0 7
MP 21 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
L 13 0 0 6
KD 16 0 0 0
- 1 1 0 3
Totalt 261 40 0 48