Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU11

Planerat beslutsdatum: 11 april 2019

Nästa händelse: Bordläggning 10 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Information kommer
Betänkande 2018/19:TU11
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11