Yrkestrafik och beställaransvar

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 22 maj 2018

Utskottets förslag

Beställaren av en transport får kontrollansvar (TU14)

Regeringen föreslår att beställare som sluter avtal med en trafikutövare också har ansvaret att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Om en transport skett utan rätt tillstånd kan alla som har beställt den aktuella transporten hållas ansvariga, det vill säga samtliga beställare i en avtalskedja.

Regeringen föreslår även att reglerna när det gäller klampning ändras. Klampning är när ett fordon låses fast så att det inte kan köras - exempelvis genom att hjulen låses fast - för att hindra att fordonet kör vidare efter att det har skett en trafiköverträdelse. Tiden som klampning får pågå utökas från 24 timmar till 36 timmar.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2018. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till en följdmotion samt motioner om yrkestrafik och beställaransvar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-17
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-07
Reservationer 9
Betänkande 2017/18:TU14

Beställaren av en transport får kontrollansvar (TU14)

Regeringen föreslår att beställare som sluter avtal med en trafikutövare också har ansvaret att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Om en transport skett utan rätt tillstånd kan alla som har beställt den aktuella transporten hållas ansvariga, det vill säga samtliga beställare i en avtalskedja.

Regeringen föreslår även att reglerna när det gäller klampning ändras. Klampning är när ett fordon låses fast så att det inte kan köras - exempelvis genom att hjulen låses fast - för att hindra att fordonet kör vidare efter att det har skett en trafiköverträdelse. Tiden som klampning får pågå utökas från 24 timmar till 36 timmar.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2018. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till en följdmotion samt motioner om yrkestrafik och beställaransvar.

Förslagspunkter

1. Regleringen av åkerinäringen inom EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S),

2017/18:3663 av Camilla Waltersson Grönvall (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 1 (M)

2. Kontroller och tillsyn av åkerinäringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 12,

2017/18:976 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C),

2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S),

2017/18:2409 av Jan R Andersson (M),

2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

3. Sanktionsavgifter samt avvikelser från kör- och vilotidsreglerna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:79 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:645 av Lars Beckman (M),

2017/18:1992 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 23 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (L)

4. Hindrande av fortsatt färd och förlängd klampning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
2. lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:198 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2017/18:80 av Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2043 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och

2017/18:4021 av Per Klarberg m.fl. (SD).

Reservation 6 (SD)

5. Straffsanktioner mot miljöförseelser inom åkeribranschen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 40.

Reservation 7 (KD)

6. Fortkörningsböter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 8 (M)

7. Beställaransvar

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210),
2. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:209 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2017/18:790 av Ingemar Nilsson (S),

2017/18:2722 av Lotta Olsson (M) och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 41.

Reservation 9 (KD)

8. Kustbevakningens befogenheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1647 av Anders Hansson (M) och

2017/18:2011 av Anders Hansson (M).

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-22
Debatt i kammaren: 2018-05-23
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
8 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regleringen av åkerinäringen inom EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S),

2017/18:3663 av Camilla Waltersson Grönvall (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 1 (M)

2. Kontroller och tillsyn av åkerinäringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 12,

2017/18:976 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C),

2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S),

2017/18:2409 av Jan R Andersson (M),

2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

3. Sanktionsavgifter samt avvikelser från kör- och vilotidsreglerna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:79 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:645 av Lars Beckman (M),

2017/18:1992 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 23 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (L)

4. Hindrande av fortsatt färd och förlängd klampning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
2. lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:198 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2017/18:80 av Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2043 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och

2017/18:4021 av Per Klarberg m.fl. (SD).

Reservation 6 (SD)

5. Straffsanktioner mot miljöförseelser inom åkeribranschen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 40.

Reservation 7 (KD)

6. Fortkörningsböter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 8 (M)

7. Beställaransvar

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210),
2. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:209 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2017/18:790 av Ingemar Nilsson (S),

2017/18:2722 av Lotta Olsson (M) och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 41.

Reservation 9 (KD)

8. Kustbevakningens befogenheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1647 av Anders Hansson (M) och

2017/18:2011 av Anders Hansson (M).