Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 april 2019

Nästa händelse: Justering 28 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-07
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-03-29
Betänkande 2018/19:UbU12
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-02
Debatt i kammaren: 2019-04-03
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03