Vital kommunal demokrati

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 2013

Beslut

Kommunalt partistöd ska redovisas varje år (KU7)

Kommunallagen ändras på en rad punkter från den 1 februari 2014.

 • Partier som tar emot partistöd måste varje år lämna in en redovisning till fullmäktige som visar att stödet har använts till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.
 • Kravet på att partistöd bara får ges till partier som är representerade i kommunfullmäktige blir tydligare. Det ska stå i lagen att ett parti är representerat om det fått mandat i fullmäktige och vald ledamot är fastställd för mandatet.
 • I de minsta kommunerna, som har 8 000 eller färre röstberättigade invånare, sänks minsta tillåtna antalet ledamöter i fullmäktige från 31 till 21.
 • Vid ett valår ska mandatperioden i fullmäktige börja den 15 oktober.
 • Det ska bli tillåtet för ledamöter att vara med på distans vid fullmäktigesammanträden. Ett krav är att deltagandet sker genom direkt ljud- och bildöverföring.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-22
Justering: 2013-11-12
Betänkande publicerat: 2013-11-19
Trycklov: 2013-11-19
Reservationer 3
Betänkande 2013/14:KU7

Kommunalt partistöd ska redovisas varje år (KU7)

Regeringen föreslår att kommunallagen ändras på en rad punkter från den 1 februari 2014.

 • Partier som tar emot partistöd måste varje år lämna in en redovisning till fullmäktige som visar att stödet har använts till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.
 • Kravet på att partistöd bara får ges till partier som är representerade i kommunfullmäktige blir tydligare. Det ska stå i lagen att ett parti är representerat om det fått mandat i fullmäktige och vald ledamot är fastställd för mandatet.
 • I de minsta kommunerna, som har 8 000 eller färre röstberättigade invånare, sänks minsta tillåtna antalet ledamöter i fullmäktige från 31 till 21.
 • Vid ett valår ska mandatperioden i fullmäktige börja den 15 oktober.
 • Det ska bli tillåtet för ledamöter att vara med på distans vid fullmäktigesammanträden. Ett krav är att deltagandet sker genom direkt ljud- och bildöverföring.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-27
4

Beslut

Beslut: 2013-11-27
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 27 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fullmäktiges ställning i det kommunala beslutsfattandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) i de delar det avser 5 kap. 1 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:5 i denna del och avslår motion
2013/14:K2 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP23002
FP23001
C19004
SD15005
V01603
KD16003
Totalt29616037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Beslutsfattande på distans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) i de delar det avser 5 kap. 38 a §, 64 § sista stycket och 6 kap. 32 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:5 i denna del.

3. Ändrad mandattid för fullmäktige efter val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) i de delar det avser 5 kap. 5 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:5 i denna del.

4. Kommunalråd, landstingsråd och oppositionsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) i de delar det avser 4 kap. 1 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:5 i denna del.

5. Nämndpresidiernas uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) i de delar det avser 6 kap. 15 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:5 i denna del och avslår motion
2013/14:K324 av Marie Nordén (S).

6. Val till geografiska nämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) i de delar det avser 5 kap. 46 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:5 i denna del.

7. Det kommunala partistödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring av kommunallagen (19991:900) i de delar det avser 2 kap. 9-12 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:5 i denna del och avslår motionerna
2013/14:K2 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD).

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP23002
FP23001
C19004
SD01505
V00163
KD16003
Totalt281151637

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Propositionen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:5 i denna del.