Vissa vallagsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om vallagsfrågor (KU26)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om vallagsfrågor. Motionerna handlar om hantering av röstlängder, om valsedlar, om röstningsförfarande, om valkretsnamn och om en strategi för hur valinformation ska vara tillgänglig för personer med lässvårigheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-19
Justering: 2010-02-04
Betänkande publicerat: 2010-02-22
Trycklov: 2010-02-22
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:KU26

Nej till motioner om vallagsfrågor (KU26)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om vallagsfrågor. Motionerna handlar om hantering av röstlängder, om valsedlar, om röstningsförfarande, om valkretsnamn och om en strategi för hur valinformation ska vara tillgänglig för personer med lässvårigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-03
4

Beslut

Beslut: 2010-03-03
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Röstlängdernas hantering efter godkända val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K236.

2. Distribution av valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:K299.

3. Röstningsförfarande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K256, 2009/10:K271 och 2009/10:K286.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m790017
c21008
fp21007
kd19005
v01903
mp15004
-1000
Totalt156120073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Partisymboler på valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K241, 2009/10:K292 yrkande 1 och 2009/10:K357.

5. Motionsförslag som behandlas i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.