Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2007

Beslut

Arbetsgivaren ska inte behöva genomföra rehabiliteringsutredningar (SfU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Kravet på att arbetsgivaren ska genomföra rehabiliteringsutredningar enligt lagen om allmän försäkring avskaffas. Arbetsgivaren ska i stället lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas. Det kan till exempel handla om upplysningar som rör den försäkrades arbetsuppgifter eller genom att arbetsgivaren medverkar till att undersöka möjligheterna till att bereda den försäkrade andra arbetsuppgifter. Bakgrunden till de ändrade reglerna är bland annat att arbetsgivaren i många fall inte har tillgång till den medicinska information som oftast behövs för att kunna bedöma om och när det är lämpligt att vidta rehabiliteringsåtgärder. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-19
Justering: 2007-05-08
Betänkande publicerat: 2007-05-11
Trycklov: 2007-05-11
Reservationer 4
Betänkande 2006/07:SfU9

Arbetsgivaren ska inte behöva genomföra rehabiliteringsutredningar (SfU9)

Kravet på att arbetsgivaren ska genomföra rehabiliteringsutredningar enligt lagen om allmän försäkring avskaffas. Arbetsgivaren ska i stället lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas. Det kan till exempel handla om upplysningar som rör den försäkrades arbetsuppgifter eller genom att arbetsgivaren medverkar till att undersöka möjligheterna till att bereda den försäkrade andra arbetsuppgifter. Bakgrunden till de ändrade reglerna är bland annat att arbetsgivaren i många fall inte har tillgång till den medicinska information som oftast behövs för att kunna bedöma om och när det är lämpligt att vidta rehabiliteringsåtgärder. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-23
4

Beslut

Beslut: 2007-05-23
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avskaffande av arbetsgivarens rehabiliteringsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 22 kap. 3 § och punkt 4 övergångsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:59 i denna del och avslår motionerna
2006/07:Sf16 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 1, 2 och 4,
2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkandena 1 och 2 samt
2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1117012
m850012
c22007
fp23005
kd22002
v01903
mp00163
Totalt1531361644

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Avskaffande av tidsfrister för kallelse till avstämningsmöte m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 22 kap. 5 och 6 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:59 i denna del och avslår motionerna
2006/07:Sf16 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 3,
2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 3 och
2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0119011
m88009
c24005
fp24004
kd22002
v01903
mp01603
Totalt158154037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Förtydligande av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 4 och
2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 4.

Reservation 4 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m88009
c24005
fp24004
kd22002
v01903
mp12115
Totalt170137141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
3. lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:59 i denna del.