Vissa indelnings- och länsstyrelsefrågor

BoUs betänkande 2000/01:BoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 augusti 2001

Beslut

Motioner om indelnings- och länsstyrelsefrågor (BoU7)

Ärendet återförvisades till bostadsutskottet för ytterligare beredning (se även 2000/01:BoU11 och 2000/01:BoU13).

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivanden med anledning av två motioner om bildande av Torslanda kommun och Ljungskile kommun. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Återförvisning till utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-01-23
Justering: 2001-02-22
Trycklov: 2001-02-28
Betänkande 2000/01:BoU7

Bildandet av Torslanda kommun och av Ljungskile kommun (BoU7)

Bostadsutskottet uttalar, med anledning av ett motionsförslag, att det är naturligt att ompröva frågan om bildandet av Torslanda kommun. Vidare uttalar utskottet, med anledning av ett motionsförslag, att det finns anledning att i särskild ordning utreda frågan om att bilda Ljungskile kommun . I båda fallen hänvisar utskottet till Kommundemokratikommitténs uppdrag som syftar till att underlätta kommundelningar och där de lokala inflytelsefrågorna lyfts fram, samt till den breda opinionen för en delning. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 2000 om bl.a. kommunindelningen och om försöksverksamheten med regionala självstyrelseorgan i vissa län.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-03-08
4

Beslut

Beslut: 2001-08-14

Protokoll med beslut