Vissa frågor rörande fastigheter

LUs betänkande 2003/04:LU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2004

Beslut

Motioner om fastighetsfrågor (LU15)

Riksdagen sade nej till motioner om jordabalkens felregler, friköp av historiska arrenden, fastighetsmäklare m.m., bostadsarrende och jordbruksarrende. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-01-22
Justering: 2004-02-17
Betänkande publicerat: 2004-02-19
Trycklov: 2004-02-19
Reservationer 2
Betänkande 2003/04:LU15

Motioner om fastighetsfrågor (LU15)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om jordabalkens felregler, friköp av historiska arrenden, fastighetsmäklare m.m., bostadsarrende och jordbruksarrende. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-18
4

Beslut

Beslut: 2004-03-18
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jordabalkens felregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L218 och 2003/04:L269.

Reservation 1 (fp, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040040
m360019
c13009
fp032016
kd24009
v02208
mp14003
-0000
Totalt191540104

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Friköp av historiska arrenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L238.

3. Fastighetsmäklare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L202, 2003/04:L219, 2003/04:L250, 2003/04:L282 yrkande 1 och 2003/04:L287.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040040
m036019
c01309
fp032016
kd02409
v22008
mp14003
-0000
Totalt1401050104

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Bostadsarrende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L206 och 2003/04:L257.

5. Jordbruksarrende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L306.