Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU1

Beslutat: 20 december 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-12-06
Justering: 1994-12-13
Betänkande 1994/95:FiU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-12-20
4

Beslut

Beslut: 1994-12-20

Protokoll med beslut