Vissa ändringar i radio- och TV-lagen m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 1997

Beslut

Radio- och TV-lagen (KU19)

Riksdagen beslutade att ta bort den särskilda begränsningen av mängden annonser som får sändas i TV och radio under bästa sändningstid. Dessutom höjdes högsta tillåtna annonsmängd från åtta till tio minuter under sändningstiden mellan kl. 19 och 24. Staten gavs möjlighet att i sändningstillstånd ställa villkor om regionala sändningar och produktioner. Vidare kompletterades bestämmelserna om återkallelse av tillstånd. Det blir därmed möjligt att återkalla ett tillstånd om ett villkor om programföretags ägarförhållanden åsidosatts på ett väsentligt sätt.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-15
Justering: 1997-04-22
Betänkande 1996/97:KU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-14
4

Beslut

Beslut: 1997-05-14

Protokoll med beslut