Vissa ändringar i alkohollagen

Socialutskottets betänkande 2000/01:SoU19

Lördagsöppet på Systembolaget i hela landet (SoU19)

Riksdagen beslutade om ändringar i alkohollagen m.m. Systembolaget får fr.om. den 1 juli 2001 ha öppet i sina butiker på lördagar, längst till klockan 15.00, i hela landet. Systembolaget får också rätt att anordna auktioner på alkoholdrycker för annans räkning samt anordna provning av spritdrycker, vin och starköl för allmänheten. Bestämmelserna om tid för servering av folköl tas bort. När det gäller folkölstillsynen skärps reglerna i alkohollagen för försäljning av sådant öl. Innehavare av tillstånd för tillfällig servering i slutet sällskap får i fortsättningen endast göra sina inköp hos Systembolaget. Kravet på serveringstillstånd tas bort helt för vissa privata arrangemang. Åsidosättande av brandskyddsföreskrifter samt tillåtande av brottslig verksamhet ska i fortsättningen vara självständiga grunder för återkallelse av serveringstillstånd.

Datum för beslutet: 1 juni 2001
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2000/01:SoU19 (doc, 324 kB)
Sammanfattning

Propositionen

Motionerna

Utskottet

Hemställan

Reservationer

2000/01

SoU19

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition
2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen och ett
fyrtiotal motionsyrkanden som väckts med anledning
av propositionen. Vidare behandlas 20
motionsyrkanden i olika alkoholfrågor från den
allmänna motionstiden 2000.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att
ge Systembolaget AB rätt att anordna auktioner på
alkoholdrycker för annans räkning samt även att
anordna provning av spritdrycker, vin och starköl
för allmänheten. Vidare föreslår utskottet ett
godkännande av att Systembolaget AB från den 1 juli
2001 får ha öppet i sina butiker på lördagar,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-04-26
Justering: 2001-05-15
Trycklov: 2002-05-28
Betänkande 2000/01:SoU19

Lördagsöppet på Systembolaget i hela landet (SoU19)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i alkohollagen m.m. Systembolaget får fr.om. den 1 juli 2001 ha öppet i sina butiker på lördagar, längst till klockan 15.00, i hela landet. Systembolaget får också rätt att anordna auktioner på alkoholdrycker för annans räkning samt anordna provning av spritdrycker, vin och starköl för allmänheten. Bestämmelserna om tid för servering av folköl tas bort. När det gäller folkölstillsynen skärps reglerna i alkohollagen för försäljning av sådant öl. Innehavare av tillstånd för tillfällig servering i slutet sällskap får i fortsättningen endast göra sina inköp hos Systembolaget. Kravet på serveringstillstånd tas bort helt för vissa privata arrangemang. Åsidosättande av brandskyddsföreskrifter samt tillåtande av brottslig verksamhet ska i fortsättningen vara självständiga grunder för återkallelse av serveringstillstånd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-06-01
4

Beslut

Beslut: 2001-06-01

Protokoll med beslut