Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 25 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Betänkande 2018/19:UU10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15