Vallagsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om vallagsfrågor (KU22)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om vallagsfrågor. Motionerna handlar bland annat om elektronisk röstning, avskaffande av ångerröst, gemensamma valsedlar och särskild valkrets för utlandssvenskar.

Beslutat: 27 mars 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskotts förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-27
Justering: 2014-03-20
Betänkande publicerat: 2014-03-20
Trycklov: 2014-03-20
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:KU22

Nej till motioner om vallagsfrågor (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om vallagsfrågor. Motionerna handlar bland annat om elektronisk röstning, avskaffande av ångerröst, gemensamma valsedlar och särskild valkrets för utlandssvenskar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-03-26
Debatt i kammaren: 2014-03-27
4

Beslut

Beslut: 2014-03-27
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elektroniskt röstningsförfarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K266 av Eliza Roszkowska Öberg (M).

2. Avskaffande av ångerröst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K318 av Olle Thorell (S).

3. Gemensamma valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K385 av Carina Herrstedt (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M930014
MP20005
FP17007
C19004
SD01901
V17002
KD13006
Totalt26619064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Särskild valkrets för utlandssvenskar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K271 av Hans Wallmark (M).

5. Motioner som behandlas i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K323 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD) och
2013/14:N333 av Christer Nylander (FP) yrkande 10.