Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU16

Planerat beslutsdatum: 5 juni 2019

Nästa händelse: Bordläggning 4 juni 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Information kommer
Betänkande 2018/19:TU16
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-04
Debatt i kammaren: 2019-06-05
4

Beslut

Beslut: 2019-06-05