Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU7

Fler nyanlända invandrare ska få samhällsorientering (AU7)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Kommunerna blir den 1 maj 2013 skyldiga att erbjuda fler nyanlända invandrare samhällsorientering. Den nya lagen ska gälla för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lagen ska främst gälla nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. Lagen ska inte gälla för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.

Datum för beslutet: 21 mars 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:AU7 (pdf, 472 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling, samt tre motioner som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas också 31 motionsyrkanden om integration från den allmänna motionstiden hösten 2012.

I propositionen föreslås en ny lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Enligt den föreslagna lagen ska kommunerna vara skyldiga att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förslaget rör främst anhöriginvandrare som är skrivna i en kommun och som har fyllt 18 men inte 65 år. I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-12
Justering: 2013-03-07
Betänkande publicerat: 2013-03-12
Trycklov: 2013-03-12
Reservationer 9
Betänkande 2012/13:AU7

Fler nyanlända invandrare ska få samhällsorientering (AU7)

Kommunerna blir den 1 maj 2013 skyldiga att erbjuda fler nyanlända invandrare samhällsorientering. Den nya lagen ska gälla för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lagen ska främst gälla nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. Lagen ska inte gälla för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-21
4

Beslut

Beslut: 2013-03-21
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare,
b) lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
c) lag om ändring i lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:63 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2012/13:A15 yrkandena 1-6, 2012/13:A16 och 2012/13:A17 yrkandena 1-7.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S184027
M910016
MP24001
FP16008
C20003
SD00191
V00172
KD15004
PP0000
-0000
Totalt167843662

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Kommunbosättningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkande 15, 2012/13:Sf370 yrkande 1, 2012/13:A350, 2012/13:A358 yrkandena 1 och 2, 2012/13:A360 och 2012/13:A382.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S208327
M910016
MP24001
FP16008
C21002
SD19001
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt188178361

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Arbetsmarknadsetablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf288 yrkande 2, 2012/13:Sf352 yrkandena 10-14, 2012/13:N371 yrkande 7, 2012/13:A222, 2012/13:A264 yrkande 3, 2012/13:A272, 2012/13:A302, 2012/13:A393 yrkande 3 och 2012/13:A398.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S850027
M910016
MP02401
FP16008
C21002
SD19001
V00172
KD15004
PP0000
-0000
Totalt247241761

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N238 yrkande 1 och 2012/13:A223 yrkande 1.

5. Validering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf352 yrkandena 18 och 21.

Reservation 8 (V)

6. Invandrade akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A294 och 2012/13:A367 yrkande 12.

Reservation 9 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S085027
M910016
MP24001
FP16008
C21002
SD19001
V16003
KD15004
PP0000
-0000
Totalt20285062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Nystartszoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A270, 2012/13:A379 och 2012/13:A397.

8. Handlingsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A329.

9. Föräldrastödsamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A238.