Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m.

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU1

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999. Utgiftsramarna är styrande för riksdagens fortsatta behandling av budgetförslagen. Inkomsterna för 1999 beräknas till 696,4 miljarder kronor. Statsbudgetens utgifter beräknas till 680,4 miljarder kronor. Statsbudgeten visar därmed ett överskott på 16 miljarder kronor.

Datum för beslutet: 2 december 1998
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Betänkande 1998/99:FiU1 (doc, 2 MB)
Sammanfattning

Propositionens förslag

Motionerna

Utskottet

Hemställan

Reservationer

1998/99
FiU1

Sammanfattning

Förslag till rambeslut

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse
mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet de gröna. Överenskommelsen fullföljs
genom de ställningstaganden finansutskottet gör i
detta betänkande. I betänkandet lägger utskottet
fram förslag om ramar för utgiftsområden och en
beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret
1999 i enlighet med den beslutsordning som riksdagen
fastställt för sin behandling av den statliga
budgeten. När riksdagen behandlat detta betänkande
och fattat beslut om ramarna för de 27
utgiftsområden som budgeten indelas i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

58 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-12
Justering: 1998-11-19
Betänkande 1998/99:FiU1

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999. När riksdagen fattat beslut om utgiftsramarna är de styrande för riksdagens fortsatta behandling av budgetförslagen. Utskottet föreslår att inkomsterna för 1999 beräknas till 696,4 miljarder kronor. Statsbudgetens utgifter beräknas till 680,4 miljarder kronor. Statsbudgeten visar därmed ett överskott på 16 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-02
4

Beslut

Beslut: 1998-12-02

Protokoll med beslut