Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU1

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 217 miljarder kronor till socialförsäkringsområdet för 2014.

I området ingår följande utgiftsområden:

  • ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning - cirka 96,5 miljarder kronor
  • ekonomisk trygghet vid ålderdom - cirka 39 miljarder kronor
  • ekonomisk trygghet för familjer och barn - cirka 81,6 miljarder kronor.

Riksdagen sa också ja till förslag som innebär bland annat att ett fribelopp införs vid beräkningen av bostadstillägg för pensionärer. En ålderspensionär som har bostadstillägg kan tjäna upp till 24 000 kronor per år utan att bostadstillägget minskas. Vidare höjs det särskilda bidraget för barnfamiljer i bostadsbidraget. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2014.

Datum för beslutet: 10 december 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:SfU1 (pdf, 6 MB)
Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens förslag till anslag för 2014 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Utskottet behandlar även ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden 2013 som rör socialförsäkringsområdet. Motionerna gäller anslagen eller anslutande frågor men även allmänna principer för socialförsäkringarna.

När det gäller
utgiftsområde 10
föreslår regeringen att riksdagen beslutar om fördelning av medel på de olika anslagen, sammanlagt ca 96 520 miljoner kronor samt att regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:6 Bidrag till sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

138 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-02
Trycklov: 2013-12-02
Reservationer 49
Betänkande 2013/14:SfU1
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-06
4

Beslut

Beslut: 2013-12-10
41 förslagspunkter, 25 acklamationer, 16 voteringar