Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU4

Pengar till migration (SfU4)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 17,5 miljarder kronor i anslag till migrationsområdet för 2015. Mest pengar går till ersättningar och boendekostnader (knappt 11 miljarder kronor) och Migrationsverket (drygt 4,5 miljarder).

Riksdagen riktade vidare en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att tillsätta en utredning som ska ge förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som gör att de kan etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Ett enigt socialförsäkringsutskott, som har förberett riksdagens beslut, betonar också att det är viktigt att Migrationsverket får möjlighet att driva så kallade anläggningsboenden i egen regi.

Datum för beslutet: 10 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om hållbart system för mottagande av asylsökande. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:SfU4 (pdf, 426 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropo­si­tionen (prop. 2014/15:1) för 2015 inom utgiftsområde 8 Migration och mo­tioner från den allmänna motionstiden 2014. Motionerna gäller anslagen eller anslutande frågor. Bland motionerna finns ett alternativt budgetförslag från Sverige­demokraterna.

Utskottet tillstyrker propositionens förslag om anslag för utgiftsområdet, som uppgår till totalt knappt 17,5 miljarder kronor för 2015. Regeringens förslag till bemyndigande om ekonomiska åtaganden tillstyrks av utskottet.

Ett enigt utskott understryker vikten av att Migrationsverket ska ges möjlighet att driva anläggningsboenden i egen regi.

Vidare föreslår ett enigt utskott, med anledning av motion 2014/15:2645 (M, C, FP, KD), att riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:SfU4
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-09
Debatt i kammaren: 2014-12-10
4

Beslut

Beslut: 2014-12-10
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar