Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU4

Pengar till migration (SfU4)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 17,5 miljarder kronor i anslag till migrationsområdet för 2015. Mest pengar går till ersättningar och boendekostnader (knappt 11 miljarder kronor) och Migrationsverket (drygt 4,5 miljarder).

Riksdagen riktade vidare en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att tillsätta en utredning som ska ge förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som gör att de kan etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Ett enigt socialförsäkringsutskott, som har förberett riksdagens beslut, betonar också att det är viktigt att Migrationsverket får möjlighet att driva så kallade anläggningsboenden i egen regi.

Datum för beslutet: 10 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om hållbart system för mottagande av asylsökande. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:SfU4 (pdf, 426 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropo­si­tionen (prop. 2014/15:1) för 2015 inom utgiftsområde 8 Migration och mo­tioner från den allmänna motionstiden 2014. Motionerna gäller anslagen eller anslutande frågor. Bland motionerna finns ett alternativt budgetförslag från Sverige­demokraterna.

Utskottet tillstyrker propositionens förslag om anslag för utgiftsområdet, som uppgår till totalt knappt 17,5 miljarder kronor för 2015. Regeringens förslag till bemyndigande om ekonomiska åtaganden tillstyrks av utskottet.

Ett enigt utskott understryker vikten av att Migrationsverket ska ges möjlighet att driva anläggningsboenden i egen regi.

Vidare föreslår ett enigt utskott, med anledning av motion 2014/15:2645 (M, C, FP, KD), att riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

22 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:SfU4

Pengar till migration (SfU4)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 17,5 miljarder kronor i anslag till migrationsområdet för 2015. Mest pengar går till ersättningar och boendekostnader (knappt 11 miljarder kronor) och Migrationsverket (drygt 4,5 miljarder).

Socialförsäkringsutskottet föreslår vidare att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att tillsätta en utredning som ska ge förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som gör att de kan etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Ett enigt utskott betonar också att det är viktigt att Migrationsverket får möjlighet att driva så kallade anläggningsboenden i egen regi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-09
Debatt i kammaren: 2014-12-10
4

Beslut

Beslut: 2014-12-10
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för ramanslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 73 000 000 kronor 2016, 35 000 000 kronor 2017 och 90 000 000 kronor 2018-2022.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 25 0 69 19
M 70 0 1 13
SD 0 40 0 9
MP 8 1 12 4
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
KD 13 0 0 3
Totalt 150 41 100 58


2. Hållbart system för mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att tillsätta en offentlig utredning som bör lämna förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Anläggningsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Kommunernas ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Boende och ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Ärendehandläggning och utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Övrigt om asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 94 1 1 17
M 71 0 0 13
SD 39 0 0 10
MP 20 0 1 4
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 271 19 2 57