Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU1

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till att drygt 40 miljarder kronor ska gå till rättsväsendet för 2015. Polismyndigheten får drygt 21,1 miljarder kronor. Sveriges Domstolar får knappt 5,4 miljarder kronor. Kriminalvården får knappt 7,9 miljarder kronor. Avgifterna till Brottsofferfonden ska också höjas.

Riksdagen ger även regeringen fyra uppdrag:

  • Meddela till riksdagen vad som har gjorts för att öka antalet lokala poliser.
  • Prioritera arbetet mot bostadsinbrott.
  • Prioritera brott som begås av så kallade djurrättsaktivister.
  • Öka rättsväsendets kompetens om brottslighet på internet.
Datum för beslutet: 18 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner om en redovisning av åtgärder för att öka antalet lokala poliser. Bifall till motion om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras. Bifall till motioner om att arbetet mot brott som begås av s.k. djurrättsaktivister ska prioriteras. Bifall till motioner om att ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottslighet på internet. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:JuU1 (pdf, 814 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar justitieutskottet regeringens förslag i budgetproposi­tionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet, en följdmotion till proposition 2014/15:254 och drygt 70 motionsyrkanden som har väckts under den allmänna motionstiden 2014. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag från Alliansen (Mode­raterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna) respektive Sverigedemokra­terna.

Utskottet tillstyrker Alliansens förslag om anslag för utgiftsområdet, som uppgår till totalt knappt 40,8 miljarder kronor för 2015. De största utgiftspos­terna är Polismyndigheten (drygt 21,1 miljarder kronor), Sveriges Domstolar (knappt 5,4 miljarder kronor) och Kriminalvården (knappt 7,9 miljarder kro­nor).

Vidare tillstyrker utskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

50 motioner
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-11
Reservationer 13
Betänkande 2014/15:JuU1
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-16
Debatt i kammaren: 2014-12-17
4

Beslut

Beslut: 2014-12-18
44 förslagspunkter, 42 acklamationer, 2 voteringar