Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU1

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om drygt 5,3 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2015. I utgiftsområdet ingår näringspolitiska insatser, utrikeshandel och främjande av handel och investeringar. Allianspartiernas förslag innebär ändringar i förhållande till regeringens förslag i tre av anslagen. Mest pengar går till Verket för innovationssystem - Forskning och utveckling, som får knappt 2,5 miljarder kronor.

Vidare sa riksdagen ja till regeringens förslag om ett nytt mål för näringspolitiken. Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ett ändrat uppdrag för Fouriertransform AB. Avslutningsvis lade riksdagen regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 17 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:NU1 (pdf, 543 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas budgetpropositionen för 2015 (2014/15:1) vad gäller utgiftsområde 24 Näringsliv, 3 motioner från den allmänna motionstiden och regeringens skrivelse Riksrevision­ens rapport om statens insatser för riskka­pitalförsörjning (skr. 2013/14:235).
Utskottet föreslår att riksdagen anvisar anslagen inom ramen för utgiftsom­rådet, totalt ca 5,3 miljarder kronor, i enlighet med utskottets förslag. Detta förslag överensstämmer med förslaget i den gemensamma motionen 2014/14:2983 från Mode­rata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet libe­ralerna och Kristdemokra­terna, som därmed tillstyrks av utskottet i de berörda delarna. Utskottets förslag, vilket utgår från den utgiftsram riksdagen fast­ställde den 3 december 2014, innebär ändringar i förhållande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-12
Betänkande 2014/15:NU1
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-15
Debatt i kammaren: 2014-12-16
4

Beslut

Beslut: 2014-12-17
4 förslagspunkter, 4 acklamationer