Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU1

Pengar till kommunikationer (TU1)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar i statsbudgeten till kommunikationer. Sammanlagt går 48,9 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till underhåll och utveckling av statens transportinfrastruktur.

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att återuppta byggandet av Förbifart Stockholm senast den 1 januari 2015 och att bygget ska genomföras inom den planerade tiden.

Dessutom uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att inte tillsätta en förhandlingsperson för avveckling av citynära flygplatser.

Datum för beslutet: 18 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 4-20. Bifall till motion 2014/15:2317 yrkandena 9 och 18, delvis bifall till prositionen punkt 21 och motion 2014/15:2317 yrkande 1, avslag på motion 2014/15:2891. Delvis bifall till propositionen punkterna 1-3. Tillkännagivande om att byggandet av Förbifart Stockholm bör återupptas senast den 1 januari 2015 och genomföras enligt den tidsplan som ställts upp. Tillkännagivande om att någon förhandlingsman rörande frågan om att avveckla citynära flygplatser inte bör tillsättas. Bifall eller delvis bifall till berörda motioner. Avslag på motion 2014/15:1041.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:TU1 (pdf, 7 MB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 när det gäller utgiftsområde 22 Kommunikationer (prop. 2014/15:1). Vidare behandlas motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om alternativa anslagsberäkningar samt vissa andra motionsförslag från allmänna motionstiden 2014.

Den 3 december 2014 fastställde riksdagen budgetramen för utgiftsområde 22 till 48 870 983 000 kronor. I detta betänkande tillstyrker utskottet att riksdagen anvisar anslagen i enlighet med det förslag som utskottet tagit fram utifrån allianspartiernas budgetmotion. Utskottet föreslår samtidigt att ändamålet för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur utvidgas till att även avse statsbidrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Justering: 2014-12-10
Trycklov: 2014-12-12
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:TU1
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-17
Debatt i kammaren: 2014-12-18
4

Beslut

Beslut: 2014-12-18
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar