Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU2

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att området samhällsekonomi och finansförvaltning tilldelas 14,8 miljarder kronor för 2016. Mest pengar går till statliga tjänstepensioner (drygt 12,4 miljarder), Statistiska centralbyrån (drygt 552 miljoner) och Finansinspektionen (491 miljoner). Riksdagen sa även ja till regeringens förslag till att införa hållbar utveckling som ett nytt mål för finansmarknadsområdet. Hållbar utveckling ska uppnås genom att finansmarknadens olika aktörer ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter.

Datum för beslutet: 17 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:FiU2 (pdf, 653 kB)
Sammanfattning
Utskottet säger ja till regeringens och Riksrevisionens förslag till anslag för 2016 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, vilka uppgår till drygt 14,8 miljarder kronor. Utskottet säger också ja till de bemyndiganden som regeringen och Riksrevisionen begärt och godkänner regeringens förslag till investeringsplaner för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
Utskottet säger ja till regeringens förslag till ett nytt mål om hållbar utveckling för finansmarknadsområdet.
Utskottet säger nej till de alternativa budgetförslagen från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Utskottet säger även nej till motionsförslag om en personalförsörjningskommission, jämställd tjänstepension och Akademiska Hus AB.
I betänkandet finns
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-26
Justering: 2015-12-08
Trycklov: 2015-12-09
Reservationer 2
Betänkande 2015/16:FiU2
3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-16
Debatt i kammaren: 2015-12-17
4

Beslut

Beslut: 2015-12-17
5 förslagspunkter, 5 acklamationer