Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU1

Planerat beslutsdatum: 6 december 2017

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat