Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad behandling)

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU6

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU6)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa i huvudsak ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2015. Sammanlagt går 12,7 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Den 18 december beslutade riksdagen att återförvisa kulturutskottets betänkande om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för ny behandling i kulturutskottet. 15 miljoner kronor omfördelas från anslaget bidrag till regional kulturverksamhet till bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att målet för området medier ska vara att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan.

Datum för beslutet: 19 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 15. Bifall till propositionen i övrigt. Bifall till motion 2014/15:2358 yrk. 6, delvis bifall till motion 2014/15:2358 yrk. 1. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KrU6 (pdf, 716 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar kulturutskottet regeringens förslag i budget­propositionen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2014/15:1) och åtta motionsyrkanden som väcktes under den allmänna motionstiden 2014. Förslagen i propositionen avser anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och vissa bemyndiganden för anslag. Vidare lämnas förslag om ändring av ett mål för medieområdet, om medelstilldelning från rundradiokontot till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Myndigheten för radio och tv samt om bidrag till kulturverksamhet från AB Svenska Spels överskott. Bland motionsyrkandena finns bl.a. dels ett gemensamt förslag om en alternativ fördelning av anslagen inom utgiftsområdet från Moderaterna, Centerpartiet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Justering: 2014-12-18
Trycklov: 2014-12-18
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:KrU6
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-18
Debatt i kammaren: 2014-12-19
4

Beslut

Beslut: 2014-12-19
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering