Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU1

Förslaget om pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid skickades tillbaka till utskottet (KrU1)

Riksdagen beslutade att återförvisa kulturutskottets betänkande om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2015. Det betyder att betänkandet skickades tillbaka till utskottet.

Datum för beslutet: 18 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren återförvisade ärendet till utskottet med 284 ja-röster mot 22 nej-röster
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 15. Bifall till propositionen i övrigt. Bifall till motion 2014/15:2358 yrk. 6, delvis bifall till motion 2014/15:2358 yrk. 1. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KrU1 (pdf, 719 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar kulturutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2014/15:1) och åtta motionsyrkanden som väcktes under den allmänna motionstiden 2014. Förslagen i propositionen avser anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och vissa bemyndiganden för anslag. Vidare lämnas förslag om ändring av ett mål för medieområdet, om medelstilldelning från rundradiokontot till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Myndigheten för radio och tv samt om bidrag till kulturverksamhet från AB Svenska Spels överskott. Bland motionsyrkandena finns bl.a. dels ett gemensamt förslag om en alternativ fördelning av anslagen inom utgiftsområdet från Moderaterna, Centerpartiet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Justering: 2014-12-12
Trycklov: 2014-12-18
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:KrU1
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-17
Debatt i kammaren: 2014-12-18
4

Beslut

Beslut: 2014-12-18
6 förslagspunkter