Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU2

Pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2015. Riksdagen sa samtidigt nej till regeringens förslag om bostadstillägg till pensionärer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om beräkning av pensionsrätt.

Riksdagen riktade vidare tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • att inom ramen för pensionsöverenskommelsen öka drivkrafterna för ett längre arbetsliv
  • att tillsätta en utredning som ska undersöka om det går att förändra pensionssystemet så att mer av pensionen fördelas lika mellan makar
  • att överväga att se över bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 38 miljarder kronor. Mest pengar går till garantipension till ålderspension (knappt 16 miljarder), efterlevandepensioner till vuxna (drygt 12 miljarder) och bostadstillägg till pensionärer (drygt 8 miljarder).

Datum för beslutet: 12 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 4, dels i övrigt bifall till utskottets förslag till riksdagsbeslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-3 och till punkt 1 om ålderspensionssystemet. Delvis bifall till propositionen punkt 4. Avslag på propositionen punkt 1 förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Bifall till motion om anslag för 2015 inom utgiftsområde 11. Bifall till motion med tillkännagivande om drivkrafter för ett längre arbetsliv. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om fördelning av pension mellan makar. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:SfU2 (pdf, 628 kB)
Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens förslag i budgetproposi­tionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och ett lagstiftningsförslag som rör ålderspensionssystemet. Utskottet behandlar även motioner från den allmänna motionstiden 2014 som rör pensionsfrågor. Bland motionerna finns ett gemensamt alternativt budget­förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna (allianspartierna) och ett alternativt budgetförslag från Sverigedemokraterna.

Utskottet tillstyrker det gemensamma förslaget från allianspartierna om anslag för utgiftsområdet, som uppgår till totalt ca 38 miljarder kronor för 2015. Därmed avstyrker utskottet regeringens förslag om ändring i social- försäkringsbalken vad gäller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:SfU2
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-11
Debatt i kammaren: 2014-12-12
4

Beslut

Beslut: 2014-12-12
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar