Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU1

Pengar till hovet, riksdagen och regeringen (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag i budgetpropositionen om cirka 12,7 miljarder kronor i anslag till utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2016. Där ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, JO, Regeringskansliet, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och presstödet.

Riksdagen beslutade vidare om ett par ändringar när det gäller presstödet. Det särskilda extrastödet för storstadstidningar ska avskaffas och stödtrappan för hög-, medel- och lågfrekventa dagstidningar ska förändras. I budgetpropositionen finns även ett antal lagförslag. Bland annat sa riksdagen ja till riksdagsstyrelsens förslag om en ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.

Datum för beslutet: 2 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2, 4-7 och 9-20. Delvis bifall till propositionen punkterna 1, 3 och 8. Avslag på samtliga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:KU1 (pdf, 3 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar konstitutionsutskottet Budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 (redog. 2014/15:RS2) och 23 motionsyrkanden som har väckts under den allmänna motionstiden 2015. Bland motionerna finns femalternativa budgetförslag från Moderata samlingspartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. I betänkandet behandlas även fyra lagförslag från regeringen, nämligen förslag till lagar om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, i tullagen (2000:1281), i radio- och tvlagen (2010:696) och i lagen (2015:662) om ändring i radio- och
tv-lagen
(2010:696).
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-09-24
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-01
Reservationer 2
Betänkande 2015/16:KU1
3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-01
Debatt i kammaren: 2015-12-02
4

Beslut

Beslut: 2015-12-02
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar