Uppskov med behandling av ärenden

Utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1998

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (UU25)

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 2 propositioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-05-26
Justering: 1998-05-26
Betänkande 1997/98:UU25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-06-05
4

Beslut

Beslut: 1998-06-05

Protokoll med beslut