Ungdomsfrågor

Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 1997

Beslut

Ungdomsfrågor (KrU10)

Riksdagen avslog motioner om ändrade regler för bidrag till de religiösa och politiska ungdomsförbunden och ett motionsförslag att organisationer som huvudsakligen ägnar sig åt rollspel inte ska ges statsbidrag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-03-18
Justering: 1997-04-10
Betänkande 1996/97:KrU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-04-23
4

Beslut

Beslut: 1997-04-23

Protokoll med beslut