Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Reglerna om fri rörlighet för EES-medborgare blir tydligare (SfU12)

Reglerna om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar ändras. Till EES-länderna räknas EU-länderna samt Island, Lichtenstein och Norge. Beslutet innebär bland annat att reglerna för de grundläggande villkoren för inresa, vistelse och arbete, uppehållsrätt samt avvisning och utvisning får en tydligare struktur. Reglerna om när avvisning och utvisning får ske anpassas också ytterligare till att EES-medborgare många gånger inte behöver uppehållstillstånd för rätt till vistelse i Sverige i mer än tre månader.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 3 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-11
Justering: 2014-03-18
Betänkande publicerat: 2014-03-21
Trycklov: 2014-03-21
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:SfU12

Reglerna om fri rörlighet för EES-medborgare blir tydligare (SfU12)

Regeringen föreslår ändringar i reglerna om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Till EES-länderna räknas EU-länderna samt Island, Lichtenstein och Norge. Förslaget innebär bland annat att reglerna för de grundläggande villkoren för inresa, vistelse och arbete, uppehållsrätt samt avvisning och utvisning får en tydligare struktur. Reglerna om när avvisning och utvisning får ske anpassas också ytterligare till att EES-medborgare många gånger inte behöver uppehållstillstånd för rätt till vistelse i Sverige i mer än tre månader.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-27
4

Beslut

Beslut: 2014-04-02
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag enligt bilaga 3 till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
2. lag om ändring i lagen (1999:353) om särskild utlänningskontroll.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2013/14:81 punkt 1, 2013/14:82 punkterna 1 och 2 samt 2013/14:83 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2013/14:Sf12 yrkandena 1-13.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP18007
FP17007
C20003
SD01802
V17002
KD17002
Totalt28118050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:82 punkt 3.