Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2015

Beslut

Unga ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja (JuU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen uppmanade regeringen att se över hur unga under 18 år ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja och sedan återkomma med ett lagförslag. Helgavskiljning innebär till exempel att en ung person under helger kan avskiljas från sin vanliga miljö för att istället delta i en bestämd verksamhet. För att se till att personen befinner sig där den ska kan exempelvis elektronisk fotboja användas.

Riksdagen sa också ja till den proposition regeringen lagt fram kring ungas brottslighet. Det ska stå i lagen att kommuner och myndigheter som handlägger ärenden om ungas brottlighet måste samverka. Detta för att samarbetet kring unga som begår brott ska bli bättre. Ungdomstjänst ska påbörjas inom två månader efter att dom om ungdomstjänst har trätt i kraft. Det ska inte heller krävas något samtycke av den unge för att ungdomstjänst ska kunna utdömas.

Lagändringarna gäller från och med den 1 juli 2015.

Beslutat: 18 februari 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2015-02-03
Trycklov: 2015-02-04
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:JuU9

Unga ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja (JuU9)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur unga under 18 år ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja och sedan återkomma med ett lagförslag. Helgavskiljning innebär till exempel att en ung person under helger kan avskiljas från sin vanliga miljö för att istället delta i en bestämd verksamhet. För att se till att personen befinner sig där den ska kan exempelvis elektronisk fotboja användas.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till den proposition regeringen lagt fram kring ungas brottslighet. Regeringen föreslår bland annat att det ska stå i lagen att kommuner och myndigheter som handlägger ärenden om ungas brottlighet måste samverka. Detta för att samarbetet kring unga som begår brott ska bli bättre. Ett annat förslag är att ungdomstjänst ska påbörjas inom två månader efter att dom om ungdomstjänst har trätt i kraft. Det ska inte heller krävas något samtycke av den unge för att ungdomstjänst ska kunna utdömas.

Lagändringarna ska gälla från och med den 1 juli 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-11
Debatt i kammaren: 2015-02-12
4

Beslut

Beslut: 2015-02-18
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
4. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
5. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
6. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
7. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
8. lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut.2. Utvecklat föräldrastöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Ökad samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1808 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) och

2014/15:2971 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 2-5.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 2 13 0 4
S 101 0 0 12
M 2 73 0 9
SD 46 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
KD 0 15 0 1
Totalt 193 121 0 35


4. Nationell strategi mot kriminalitet bland unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Helgavskiljning med fotboja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas och återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2014/15:2971 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 13 0 0 6
S 3 98 0 12
M 75 0 0 9
SD 46 0 0 3
MP 0 21 0 4
C 20 0 0 2
V 0 20 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 172 139 0 38


6. Nya påföljder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Förbättrad behandling för dömda till sluten ungdomsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Straffrabatten för unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2014/15:6 av Robert Stenkvist (SD).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 0 46 0 3
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 268 46 0 35


9. Sänkt straffmyndighetsålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 6.

10. Medling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2971 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 101 0 0 12
M 0 75 0 9
SD 46 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
KD 0 15 0 1
Totalt 189 125 0 35