Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU4

Tydlig prisuppgift vid taxiresor (TU4)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

I dag kan det vara svårt att förstå den information om taxan som står på taxibilen och det finns också problem med överpriser. Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få en prisuppgift och information om vad högsta priset för resan kan bli. Det gäller om man beställer resan av ett taxibolag som använder sig av ett jämförelsepris över 500 kr. Passageraren ska också få ett bevis om prisuppgiften före taxiresan, ett bevis som också ska sparas av taxiföraren och taxibolaget.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 26 november 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motion.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:TU4 (pdf, 772 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet den föregående regeringens proposition 2013/14:241 Tydlig prisuppgift vid taxiresor samt en följdmotion.

Propositionen innehåller förslag till ändringar i taxitrafiklagen (2012:211). I propositionen föreslås att den som har taxitrafiktillstånd och som tillämpar ett jämförpris på över 500 kronor ska se till att en prisuppgift lämnas som anger ett högsta pris för färden. Uppgiften ska lämnas när färden beställs. Vidare föreslås att ett taxifordons registreringsskylt ska få tas om hand av en polis om taxameterutrustningen inte uppfyller föreskrivna krav. Det föreslås också att en taxiförarlegitimation inte längre ska vara giltig om en annan taxiförarlegitimation har lämnats ut samt att kravet att förnya en taxiförarlegitimation inom tio
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Justering: 2014-11-13
Trycklov: 2014-11-20
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:TU4

Tydlig prisuppgift vid taxiresor (TU4)

I dag kan det vara svårt att förstå den information om taxan som står på taxibilen och det finns också problem med överpriser. Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få en prisuppgift och information om vad högsta priset för resan kan bli. Det gäller om man beställer resan av ett taxibolag som använder sig av ett jämförelsepris över 500 kr. Passageraren ska också få ett bevis om prisuppgiften före taxiresan, ett bevis som också ska sparas av taxiföraren och taxibolaget.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
4

Beslut

Beslut: 2014-11-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 november 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 10 0 0 9
S 97 0 0 16
M 71 0 0 13
SD 9 0 33 7
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 16 0 5
KD 16 0 0 0
Totalt 243 16 33 57