Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU29

Planerat beslutsdatum: 15 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 11 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-08
Betänkande 2018/19:KU29
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15