Störningar på webbplatsen

På måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation  

Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2018

Nästa händelse: Trycklov 23 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

95 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-30
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-23
Betänkande 2017/18:TU11
3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28