Taxering och beskattning av ägarlägenheter

Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2009

Beslut

Taxering och beskattning av ägarlägenheter (SkU21)

Från den 1 maj 2009 införs så kallade ägarlägenheter i Sverige. Se ärende 2008/09:CU16. Skattereglerna för ägarlägenheter ska i sak vara desamma som för småhus utom att ägarlägenheter a vid fastighetstaxeringen ska värderas enligt samma regler som hyreshus. Allmän och förenklad fastighetstaxering av ägarlägenheter ska ske vid samma tidpunkter som för hyreshus. Begreppen "privatbostad" och "privatbostadsfastighet" ska vid inkomstbeskattning även omfatta ägarlägenheter. När det gäller uppskov av beskattning av kapitalvinst vid försäljning av fastighet ska begreppet "ersättningsbostad" också omfatta ägarlägenheter. Fastighetsavgift ska betalas enligt de regler som gäller för småhus, dvs. för 2009 0,75 % av taxeringsvärdet och maximalt 6 362 kr. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-27
Justering: 2009-02-12
Betänkande publicerat: 2009-02-13
Trycklov: 2009-02-12
Reservationer 2
Betänkande 2008/09:SkU21

Taxering och beskattning av ägarlägenheter (SkU21)

Från den 1 maj 2009 införs så kallade ägarlägenheter i Sverige. Se ärende 2008/09:CU16. Skattereglerna för ägarlägenheter ska i sak vara desamma som för småhus utom att ägarlägenheter a vid fastighetstaxeringen ska värderas enligt samma regler som hyreshus. Allmän och förenklad fastighetstaxering av ägarlägenheter ska ske vid samma tidpunkter som för hyreshus. Begreppen "privatbostad" och "privatbostadsfastighet" ska vid inkomstbeskattning även omfatta ägarlägenheter. När det gäller uppskov av beskattning av kapitalvinst vid försäljning av fastighet ska begreppet "ersättningsbostad" också omfatta ägarlägenheter. Fastighetsavgift ska betalas enligt de regler som gäller för småhus, dvs. för 2009 0,75 % av taxeringsvärdet och maximalt 6 362 kr. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-18
4

Beslut

Beslut: 2009-02-19
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Taxering och beskattning av ägarlägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
2. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:83 och avslår motion 2008/09:Sk14 yrkande 1.

Reservation 1 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m830014
c180011
fp19009
kd19005
v11416
mp01306
Totalt140128180

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Översyn av bostadsbeskattningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sk14 yrkande 2.

Reservation 2 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m830014
c190010
fp19009
kd19005
v01606
mp01306
Totalt140132077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag