Sveriges medlemskap i Europeiska unionen

Utrikesutskottets betänkande 1994/95:UU5

Datum för beslutet: 15 december 1994
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan
Sammanfattning

Propositionen

Motionerna

Utskottet

Hemställan

Reservationer

Bilaga 1

Innehållsförteckning

1994/95
UU5

Sammanfattning

Utrikesutskottet tillstyrker i betänkandet--mot bakgrund av
att en majoritet i folkomröstningen röstat ja till svenskt
medlemskap i EU--regeringens förslag i proposition 1994/95:19
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen om att riksdagen skall
godkänna fördraget om Sveriges anslutning till EU samt slutakten
till fördraget. Samtliga partier står bakom detta
ställningstagande.
I betänkandet behandlar utskottet ett antal motioner som
väckts med anledning av propositionen. Med hänvisning till vad
som anförts i yttranden från andra utskott föreslår
utrikesutskottet att riksdagen som sin mening skall ge
regeringen till känna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

13 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-11-15
Justering: 1994-12-01
Betänkande 1994/95:UU5

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-12-14
4

Beslut

Beslut: 1994-12-15

Protokoll med beslut