Sveriges försvarspolitik 2005-2007

Försvarsutskottets betänkande 2004/05:FÖU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2004

Beslut

Försvarsbeslutet - Sveriges försvarspolitik 2005-2007 (FöU5)

Riksdagen godkänner regeringens förslag om inriktningen av det framtida försvaret. Det svenska försvaret ska ha en grundläggande försvarsförmåga, det ska kunna hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till internationell fred och säkerhet. Behovet av satsningar på yttre säkerhet har minskat eftersom hotbilden förändrats. Därför kan anslagen till försvaret skäras ned. Den ekonomiska ramen bör i förhållande till år 2004 minska med 0,6 miljarder kronor 2005, 1,5 miljarder 2006 och 3 miljarder 2007. Det ska finnas insatsförband som kan sättas in i hela landet både i kriser och i krig. Förmågan till internationella insatser behöver bli bättre i både omfattning och kvalitet. Försvaret ska kunna leda och genomföra två internationella insatser med förband i bataljonsstorlek. Dessutom ska försvaret kunna delta med mindre förband i ytterligare tre insatser. Totalförsvarsplikten ska vara kvar. Den ska så långt det är möjligt grunda sig på frivillighet. Förbandsutbildningen reformeras. I korthet innebär det att alla som vid mönstringen tas ut för tjänstgöring får genomgå en grundutbildning i två terminer på sammanlagt elva månader. Efter grundutbildningen finns det möjlighet till ytterligare en termin på 3-5 månader. De som är intresserade av internationell tjänstgöring kan tas ut till utbildning i förband som regeringen avser att anmäla till det så kallade internationella styrkeregistret. Efter utbildningen bör Försvarsmakten kunna hålla beredskap för insatser som kan sättas in inom 10-15 dagar, 30 dagar eller 90 dagar. Riksdagen har tidigare krävt mer inflytande över nya större projekt inom försvaret, framför allt utveckling och inköp av försvarsmateriel. Riksdagen tycker inte att regeringen tillgodosett dessa krav i försvarspropositionen. Därför begär riksdagen att regeringen i fortsättningen bättre redovisar försvarets materielförsörjning. Ett centrum för test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö utvecklas i Arvidsjaur. Centrumet ska bestå av en civil och militär del. Jägarutbildningen under I19 i Boden kommer att äga rum i Arvidsjaur. Klicka på länken pressmeddelande för att se vilka förband som ska läggas ned och vilka förband som ska flyttas. (Se även 2004/05:FöU4 .)

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen samt motion 2004/05:Fö21 yrkande 8 samt delvis bifall till förslag 2003/04:RRS9, avslag på resterande motioner. Tillkännagivande om civil och militär närvaro i Arvidsjaur.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 123 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-12-16
Justering: 2004-12-16
Betänkande publicerat: 2004-12-16
Trycklov: 2004-12-16
Reservationer 10
Betänkande 2004/05:FÖU5

Försvarsbeslutet - Sveriges försvarspolitik 2005-2007 (FöU5)

Försvarsutskottet förslår att riksdagen ska godkänna regeringens förslag om inriktningen av det framtida försvaret. Det svenska försvaret ska ha en grundläggande försvarsförmåga, det ska kunna hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till internationell fred och säkerhet. Behovet av satsningar på yttre säkerhet har minskat eftersom hotbilden förändrats. Därför kan anslagen till försvaret skäras ned. Den ekonomiska ramen bör i förhållande till år 2004 minska med 0,6 miljarder kronor 2005, 1,5 miljarder 2006 och 3 miljarder 2007. Det ska finnas insatsförband som kan sättas in i hela landet både i kriser och i krig. Förmågan till internationella insatser behöver bli bättre i både omfattning och kvalitet. Försvaret ska kunna leda och genomföra två internationella insatser med förband i bataljonsstorlek. Dessutom ska försvaret kunna delta med mindre förband i ytterligare tre insatser. Totalförsvarsplikten ska vara kvar. Den ska så långt det är möjligt grunda sig på frivillighet. Förbandsutbildningen reformeras. I korthet innebär det att alla som vid mönstringen tas ut för tjänstgöring får genomgå en grundutbildning i två terminer på sammanlagt elva månader. Efter grundutbildningen finns det möjlighet till ytterligare en termin på 3-5 månader. De som är intresserade av internationell tjänstgöring kan tas ut till utbildning i förband som regeringen avser att anmäla till det så kallade internationella styrkeregistret. Efter utbildningen bör Försvarsmakten kunna hålla beredskap för insatser som kan sättas in inom 10-15 dagar, 30 dagar eller 90 dagar. Riksdagen har tidigare krävt mer inflytande över nya större projekt inom försvaret, framför allt utveckling och inköp av försvarsmateriel. Försvarsutskottet tycker inte att regeringen tillgodosett dessa krav i försvarspropositionen. Därför begär utskottet att regeringen i fortsättningen bättre redovisar försvarets materielförsörjning. Försvarsutskottet föreslår att ett centrum för test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö utvecklas i Arvidsjaur. Centrumet ska bestå av en civil och militär del. Jägarutbildningen under I19 i Boden kommer att äga rum i Arvidsjaur. Klicka på länken pressmeddelande för att ta del av försvarsutskottets förslag till grundorganisation. Där finns även information om vilka förband som föreslås läggas ned och vilka förband som föreslås flytta. (Se även 2004/05:FöU4.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-16
4

Beslut

Beslut: 2004-12-16
26 förslagspunkter, 20 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försvarspolitisk inriktning 2005-2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04906
c02002
fp04008
kd02607
v26003
mp14003
-0000
Totalt170135044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Civila internationella krisinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fö8 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (v)

3. Reella hot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö261 yrkande 3.

4. Terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö254 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Fö209 yrkande 2, 2003/04:Fö242 yrkande 5, 2003/04:Fö264 yrkandena 1, 6 och 7 samt 2004/05:Fö21 yrkande 6.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04906
c02002
fp04008
kd02706
v26003
mp14003
-0000
Totalt170136043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Ekonomistyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö263 yrkande 1 och 2003/04:U256 yrkande 8.

6. Förändringsplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö254 yrkande 10, 2002/03:Fö261 yrkande 1 och 2003/04:Fö259 yrkande 4.

7. Nätverksbaserat försvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö264 yrkande 5.

8. Allmänt om totalförsvarsplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö203, 2002/03:Fö216, 2002/03:Fö221 yrkande 3, 2002/03:Fö224, 2002/03:Fö252 yrkandena 2 och 3, 2002/03:Fö261 yrkande 2, 2002/03:Ub402, 2003/04:Fö205, 2003/04:Fö211, 2003/04:Fö243 yrkande 8, 2003/04:Fö263 yrkandena 2 och 3, 2004/05:Fö21 yrkande 7 i denna del och 2004/05:Fö208.

9. Kvinlig totalförsvarsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U6 yrkande 4, 2002/03:Fö212 yrkande 2, 2002/03:Fö223, 2002/03:Fö235, 2002/03:Fö240 yrkande 6, 2002/03:A366 yrkande 6, 2003/04:Fö218 yrkande 1, 2003/04:Fö222, 2003/04:Fö233, 2003/04:Fö238 yrkande 4, 2003/04:Fö254 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Fö8 yrkande 9, 2004/05:Fö224 och 2004/05:Fö249.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m00496
c16042
fp40359
kd90186
v02603
mp14003
-0000
Totalt1712710645

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Förbandsutbildningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö252 yrkande 1, 2003/04:Fö243 yrkande 7, 2003/04:Fö263 yrkande 1, 2004/05:Fö214, 2004/05:Fö221 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Fö242 yrkandena 3 och 7 samt 2004/05:Fö246.

11. Avgångar under plikttjänstgöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fö242 yrkandena 5 och 6.

Reservation 5 (v)

12. Civilt meritvärde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö219 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Fö241 yrkandena 1-3 och 5-7, 2003/04:Fö247 yrkandena 1 och 2 samt 2003/04:Fö264 yrkande 11.

13. Ekonomiska förmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö205, 2004/05:Fö209 yrkandena 1-3 och 2004/05:Fö242 yrkandena 1 och 4.

Reservation 6 (v)

14. Yrkesofficerare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fö21 yrkande 7 i denna del och 2004/05:Fö218.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04906
c02002
fp04008
kd02706
v26003
mp14003
-0000
Totalt170136043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Personal som nyligen fullgjort värnplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fö264 yrkande 8, 2004/05:Fö8 yrkandena 5 och 6 samt 2004/05:Fö21 yrkande 7 i denna del.

16. Tjänstgöringsskyldighet vid internationell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fö215.

17. Frivillig försvarsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö260 yrkande 8 och 2003/04:Fö235.

18. Jämställdhet, mångfald och arbete mot diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö262, 2002/03:Sf336 yrkandena 34 och 35, 2004/05:L295 yrkande 7, 2004/05:Fö227 yrkandena 1-5, 2004/05:Fö243 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So604 yrkande 12 och 2004/05:Ub442 yrkande 11.

19. Riksdagens inflytande på materielförsörjningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motion 2004/05:Fö21 yrkande 8 och bifaller delvis framställning 2003/04:9.

20. Inriktning av materielförsörjningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fö220, 2004/05:Fö4, 2004/05:Fö8 yrkande 13 och 2004/05:Fö16 yrkandena 3-5.

21. Materielsamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U256 yrkande 9 och 2003/04:Fö243 yrkandena 13 och 14.

22. Internationell test- och övningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fö239, 2004/05:Fö2 yrkande 1, 2004/05:Fö8 yrkandena 16 och 17 samt 2004/05:Fö20.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m40456
c10192
fp00408
kd30246
v02603
mp12113
-0000
Totalt1492812943

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Avveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fö223.

24. Försvarsmaktens grundorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)

b)

c)
Riksdagen ger regeringen till känna som sin mening vad utskottet anför om civil och militär verksamhet i Arvidsjaur

d)

e)

Reservation 9 (m, c, fp, kd)
Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04906
c02002
fp04008
kd02706
v23213
mp14003
-0000
Totalt167138143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Övnings- och skjutfält samt mark- och miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fö201, 2003/04:Fö202, 2003/04:Fö204 yrkandena 1-3, 2003/04:Fö223, 2003/04:Fö224, 2003/04:Fö226 yrkandena 1-4, 2004/05:Fö13 yrkande 2, 2004/05:Fö14 yrkande 3, 2004/05:Fö23, 2004/05:Fö202, 2004/05:Fö220, 2004/05:Fö232 yrkandena 1-4 och 2004/05:Fö234.

26. Gemensam europeisk militär pilotutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fö237 yrkandena 1 och 2 samt 2003/04:Fö252 yrkandena 1 och 2.