Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 2 maj 2018

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-12-12
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-02
Reservationer 9
Betänkande 2017/18:UbU11

Förslagspunkter

1. Villkoren för studiemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:579 av Åsa Westlund (S),

2016/17:658 av Nina Lundström (L),

2016/17:781 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD),

2016/17:882 av Eva Lindh m.fl. (S),

2016/17:1251 av Tina Ghasemi (M) yrkande 2,

2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:1974 av Kerstin Lundgren (C),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 12,

2017/18:378 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2 och 4,

2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:947 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:950 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:1789 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),

2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8 samt

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (KD)

2. Fribeloppet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:236 av Edward Riedl (M),

2016/17:399 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M),

2016/17:424 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M),

2016/17:1257 av Tina Ghasemi (M),

2016/17:1498 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:1548 av Marta Obminska (M),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:3329 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2017/18:204 av Edward Riedl (M),

2017/18:321 av Edward Riedl (M),

2017/18:1754 av Lars-Arne Staxäng (M),

2017/18:2485 av Marta Obminska (M),

2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M),

2017/18:2978 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 3 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

3. Studielån till körkortsutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:132 av Jan Ericson (M),

2016/17:294 av Amir Adan (M),

2016/17:613 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1010 av Laila Naraghi (S) yrkande 2,

2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:2176 av Sten Bergheden (M),

2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 2,

2017/18:395 av Jan Ericson (M),

2017/18:2061 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2501 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:2519 av Amir Adan (M) och

2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (KD)

4. Avskrivning av studieskulder och återbetalning av studieavgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:774 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 17,

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 10,

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7,

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:514 av Lars Beckman (M),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 19,

2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 6 och

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)
Reservation 9 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03
4 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Villkoren för studiemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:579 av Åsa Westlund (S),

2016/17:658 av Nina Lundström (L),

2016/17:781 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD),

2016/17:882 av Eva Lindh m.fl. (S),

2016/17:1251 av Tina Ghasemi (M) yrkande 2,

2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:1974 av Kerstin Lundgren (C),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 12,

2017/18:378 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2 och 4,

2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:947 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:950 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:1789 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),

2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8 samt

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (KD)

2. Fribeloppet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:236 av Edward Riedl (M),

2016/17:399 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M),

2016/17:424 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M),

2016/17:1257 av Tina Ghasemi (M),

2016/17:1498 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:1548 av Marta Obminska (M),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:3329 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2017/18:204 av Edward Riedl (M),

2017/18:321 av Edward Riedl (M),

2017/18:1754 av Lars-Arne Staxäng (M),

2017/18:2485 av Marta Obminska (M),

2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M),

2017/18:2978 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 3 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

3. Studielån till körkortsutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:132 av Jan Ericson (M),

2016/17:294 av Amir Adan (M),

2016/17:613 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1010 av Laila Naraghi (S) yrkande 2,

2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:2176 av Sten Bergheden (M),

2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 2,

2017/18:395 av Jan Ericson (M),

2017/18:2061 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2501 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:2519 av Amir Adan (M) och

2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (KD)

4. Avskrivning av studieskulder och återbetalning av studieavgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:774 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 17,

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 10,

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7,

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:514 av Lars Beckman (M),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 19,

2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 6 och

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)
Reservation 9 (KD)