Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU10

Vållande till annans död vid rattfylleri (JuU10)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över straffbestämmelserna vid vållande till annans död i samband med rattfylleri. Uppdraget ges med anledning av motionsförslag. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2002 om straffrättsliga frågor.

Datum för beslutet: 16 april 2003
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om vållande till annans död i samband med rattfylleri. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2002/03:JUU10 (doc, 188 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
motionsyrkanden rörande olika straffrättsliga frågor
som väckts under den allmänna motionstiden år 2002.
De behandlade yrkandena tar framför allt upp frågor
om brott och påföljder för brott, t.ex. upplopp,
barnpornografi, olaga diskriminering, högmålsbrott,
narkotikabrott, rattfylleri, djurplågeri,
livstidsstraff och samhällstjänst.

Utskottet föreslår, med anledning av ett
motionsyrkande från Vänsterpartiet, ett
tillkännagivande om att regeringen skall utvärdera
och analysera frågan om vållande till annans död i
samband med rattfylleri.
När det gäller övriga motioner hänvisar utskottet
bl.a. till att gällande regelverk är ändamålsenliga
samt till pågående
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

35 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-13
Justering: 2003-04-03
Betänkande publicerat: 2003-04-07
Trycklov: 2003-04-08
Reservationer 18
Betänkande 2002/03:JUU10
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-16
4

Beslut

Beslut: 2003-04-16
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar