Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Vållande till annans död vid rattfylleri (JuU10)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över straffbestämmelserna vid vållande till annans död i samband med rattfylleri. Uppdraget ges med anledning av motionsförslag. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2002 om straffrättsliga frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om vållande till annans död i samband med rattfylleri. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-13
Justering: 2003-04-03
Betänkande publicerat: 2003-04-07
Trycklov: 2003-04-08
Reservationer 18
Betänkande 2002/03:JUU10

Vållande till annans död vid rattfylleri (JuU10)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över straffbestämmelserna vid vållande till annans död i samband med rattfylleri. Uppdraget ges med anledning av motionsförslag. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om straffrättsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-16
4

Beslut

Beslut: 2003-04-16
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upplopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju266.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c17005
fp350013
kd26007
v02307
mp01205
-0000
Totalt24135073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Barnpornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K410 och 2002/03:So360 yrkande 8.

Reservation 2 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c01705
fp126813
kd02607
v23007
mp12005
-0000
Totalt19969873

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ökad rättstrygghet för homosexuella m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju283 yrkandena 5 och 6, 2002/03:Ju287 yrkandena 1-8, 2002/03:Ju292, 2002/03:Ju293, 2002/03:L249 yrkandena 9-11 och 2002/03:A315 yrkande 12.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (v, mp)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c00175
fp035013
kd26007
v10218
mp00125
-0000
Totalt190355074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Olaga diskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju305, 2002/03:Ju326 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Ju376 och 2002/03:Sf289 yrkande 5.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c17005
fp350013
kd26007
v23007
mp01205
-0000
Totalt26412073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Högmålsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju355.

6. Underlåtenhet att bistå nödställd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju302.

7. Förbud mot deltagande i rasistiska och kriminella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju338.

Reservation 7 (kd)

8. Påföljd för personrån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju365 yrkande 6.

Reservation 8 (kd)

9. Narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju281 yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (m)

10. Preskriptionstider för mijlöbrott och brott mot djurskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju257 och 2002/03:Ju340 yrkande 9.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (mp)

11. Rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju216, 2002/03:Ju372, 2002/03:Ju388 och 2002/03:So442 yrkande 15.

12. Vållande till annans död i samband med rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju268.

13. Påföljd för djurplågeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju381.

Reservation 12 (v)

14. Ekologiskt nödvärn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju254 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (mp)

15. Livstidsstraffet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju256, 2002/03:Ju349 yrkande 13, 2002/03:Ju353 yrkande 6 och 2002/03:Ju390.

Reservation 14 (fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170126
m440110
c15025
fp034014
kd02418
v12207
mp01205
-0000
Totalt17792575

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Ett reformerat sraffsystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju236 yrkandena 6, 8 och 15, 2002/03:Ju249 yrkandena 34 och 35 och 2002/03:Ju285.

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (c)

17. Villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju265 yrkande 1.

Reservation 17 (v)

18. Samhällstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju349 yrkande 25.

Reservation 18 (kd)