Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU10

Vållande till annans död vid rattfylleri (JuU10)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över straffbestämmelserna vid vållande till annans död i samband med rattfylleri. Uppdraget ges med anledning av motionsförslag. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2002 om straffrättsliga frågor.

Datum för beslutet: 16 april 2003
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om vållande till annans död i samband med rattfylleri. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2002/03:JUU10 (doc, 188 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
motionsyrkanden rörande olika straffrättsliga frågor
som väckts under den allmänna motionstiden år 2002.
De behandlade yrkandena tar framför allt upp frågor
om brott och påföljder för brott, t.ex. upplopp,
barnpornografi, olaga diskriminering, högmålsbrott,
narkotikabrott, rattfylleri, djurplågeri,
livstidsstraff och samhällstjänst.

Utskottet föreslår, med anledning av ett
motionsyrkande från Vänsterpartiet, ett
tillkännagivande om att regeringen skall utvärdera
och analysera frågan om vållande till annans död i
samband med rattfylleri.
När det gäller övriga motioner hänvisar utskottet
bl.a. till att gällande regelverk är ändamålsenliga
samt till pågående
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-13
Justering: 2003-04-03
Betänkande publicerat: 2003-04-07
Trycklov: 2003-04-08
Reservationer 18
Betänkande 2002/03:JUU10

Vållande till annans död vid rattfylleri (JuU10)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över straffbestämmelserna vid vållande till annans död i samband med rattfylleri. Uppdraget ges med anledning av motionsförslag. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om straffrättsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-16
4

Beslut

Beslut: 2003-04-16
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upplopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju266.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c17005
fp350013
kd26007
v02307
mp01205
-0000
Totalt24135073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Barnpornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K410 och 2002/03:So360 yrkande 8.

Reservation 2 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c01705
fp126813
kd02607
v23007
mp12005
-0000
Totalt19969873

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ökad rättstrygghet för homosexuella m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju283 yrkandena 5 och 6, 2002/03:Ju287 yrkandena 1-8, 2002/03:Ju292, 2002/03:Ju293, 2002/03:L249 yrkandena 9-11 och 2002/03:A315 yrkande 12.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (v, mp)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c00175
fp035013
kd26007
v10218
mp00125
-0000
Totalt190355074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Olaga diskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju305, 2002/03:Ju326 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Ju376 och 2002/03:Sf289 yrkande 5.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c17005
fp350013
kd26007
v23007
mp01205
-0000
Totalt26412073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Högmålsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju355.

6. Underlåtenhet att bistå nödställd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju302.

7. Förbud mot deltagande i rasistiska och kriminella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju338.

Reservation 7 (kd)

8. Påföljd för personrån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju365 yrkande 6.

Reservation 8 (kd)

9. Narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju281 yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (m)

10. Preskriptionstider för mijlöbrott och brott mot djurskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju257 och 2002/03:Ju340 yrkande 9.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (mp)

11. Rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju216, 2002/03:Ju372, 2002/03:Ju388 och 2002/03:So442 yrkande 15.

12. Vållande till annans död i samband med rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju268.

13. Påföljd för djurplågeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju381.

Reservation 12 (v)

14. Ekologiskt nödvärn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju254 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (mp)

15. Livstidsstraffet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju256, 2002/03:Ju349 yrkande 13, 2002/03:Ju353 yrkande 6 och 2002/03:Ju390.

Reservation 14 (fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170126
m440110
c15025
fp034014
kd02418
v12207
mp01205
-0000
Totalt17792575

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Ett reformerat sraffsystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju236 yrkandena 6, 8 och 15, 2002/03:Ju249 yrkandena 34 och 35 och 2002/03:Ju285.

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (c)

17. Villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju265 yrkande 1.

Reservation 17 (v)

18. Samhällstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju349 yrkande 25.

Reservation 18 (kd)