Störningar på webbplatsen

Under måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Större frihet att bygga altaner

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU19

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 4 juni 2019

Nästa händelse: Justering 28 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-05-31
Betänkande 2018/19:CU19
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-03
Debatt i kammaren: 2019-06-04
4

Beslut

Beslut: 2019-06-04