Stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Försvaret ska kunna hjälpa polisen bekämpa terrorism (JuU17)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Polisen får större möjligheter att be Försvarsmakten om hjälp för att bekämpa terrorism. Resurser från Försvarsmakten ska kunna sättas in för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot terroristbrott. Försvarsmakten ska då alltid ledas av polisen. Förslaget innebär att Rikspolisstyrelsen ska kunna be Försvarsmakten om hjälp med insatser som kan innebära våld eller tvång mot enskilda personer. Polisen ska få göra det bara om man själv inte har sådana särskilda resurser som behövs. Det kan handla om att ingripa mot terroristangrepp från luften eller till sjöss. Polisen kommer som huvudregel att kunna be Försvarsmakten om hjälp bara om regeringen först har sagt ja till det. I vissa situationer ska polisen inte behöva regeringens godkännande. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-06
Justering: 2006-04-25
Betänkande publicerat: 2006-04-25
Trycklov: 2006-04-25
Reservationer 13
Betänkande 2005/06:JuU17

Försvaret ska kunna hjälpa polisen bekämpa terrorism (JuU17)

Polisen får större möjligheter att be Försvarsmakten om hjälp för att bekämpa terrorism. Resurser från Försvarsmakten ska kunna sättas in för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot terroristbrott. Försvarsmakten ska då alltid ledas av polisen. Förslaget innebär att Rikspolisstyrelsen ska kunna be Försvarsmakten om hjälp med insatser som kan innebära våld eller tvång mot enskilda personer. Polisen ska få göra det bara om man själv inte har sådana särskilda resurser som behövs. Det kan handla om att ingripa mot terroristangrepp från luften eller till sjöss. Polisen kommer som huvudregel att kunna be Försvarsmakten om hjälp bara om regeringen först har sagt ja till det. I vissa situationer ska polisen inte behöva regeringens godkännande. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2006. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-05
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
11 förslagspunkter, 5 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju24 och 2005/06:Ju27 yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140129
m48007
c18004
fp360012
kd24009
v02206
mp01304
-0200
Totalt24037171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:111.

3. I huvudsak tillgodosedda motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju323, 2005/06:Ju480 yrkande 4, 2005/06:Ju534 yrkande 3 och 2005/06:Ju564 yrkande 2.

4. Användning av militära resurser till annat än terrorismbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju25, 2005/06:Ju26 yrkande 2, 2005/06:Ju410 yrkande 15 och 2005/06:Fö218 yrkande 7.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m04807
c01804
fp036012
kd02409
v22006
mp13004
-2000
Totalt152126071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Parlamentarisk insyn i tillämpningen av stödbestämmelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju26 yrkande 1.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m04807
c01804
fp036012
kd02409
v22006
mp13004
-2000
Totalt152126071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Parlamentarisk insyn i underrättelse- och säkerhetstjänstverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju480 yrkande 8 och 2005/06:Ju514 yrkande 37.

Reservation 4 (c, fp)

7. Myndigheternas åtgärder mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju480 yrkandena 5 och 6, 2005/06:Ju534 yrkandena 1, 2, 6, 8 och 12-18, 2005/06:Ju564 yrkandena 3-5 och 11, 2005/06:U247 yrkandena 5 och 6, 2005/06:U289 yrkande 22 och 2005/06:U386 yrkande 32.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (v, mp)
Reservation 8 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141029
m10477
c18004
fp036012
kd00249
v20206
mp10034
-0011
Totalt145379572

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Den straffrättsliga regleringen av terrorism, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju534 yrkandena 10 och 11 samt 2005/06:Ju564 yrkande 14.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (kd)

9. Definitionen av terroristbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju27 yrkande 3.

Reservation 11 (v, mp)

10. Domstolsprövning av frysning av tillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju419 yrkande 6.

Reservation 12 (c, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140129
m48007
c01804
fp360012
kd02409
v02206
mp01304
-0200
Totalt19879171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Polisens förmåga att hantera ordningsstörande demonstrationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju27 yrkande 2.

Reservation 13 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m47008
c18004
fp360012
kd24009
v02206
mp01304
-0200
Totalt23937073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag