Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU19

Planerat beslutsdatum: 9 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 2 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-02
Justering: 2019-05-02
Betänkande 2018/19:UbU19
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-08
Debatt i kammaren: 2019-05-09
4

Beslut

Beslut: 2019-05-09