Statsbudget för 2014

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2013

Sammanfattning av ärendet

Statsbudgeten för 2014 (FiU10)

Riksdagen överlämnade till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets sammanställning.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-12-12
Justering: 2013-12-18
Betänkande publicerat: 2013-12-12
Trycklov: 2013-12-12
Betänkande 2013/14:FiU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1899-01-01
4

Beslut

Beslut: 2013-12-18

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse