Statsbudget för 2014

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU10

Statsbudgeten för 2014 (FiU10)

Riksdagen överlämnade till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för 2014.

Datum för beslutet: 18 december 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets sammanställning.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:FiU10 (pdf, 235 kB)
2013/14:FiU10 Statsbudget för 2014

Finansutskottets betänkande

2013/14:FiU10

Statsbudget för 2014

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till vad som anförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar följande beslut:

Statsbudget för 2014

Riksdagen överlämnar statsbudgeten för 2014 till regeringen. Statsbudgeten är sammanställd av finansutskottet och har skrivits under av talmannen.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 18 december 2013

På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Fredrik Olovsson (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Pia Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Peder Wachtmeister
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-12-12
Justering: 2013-12-18
Betänkande publicerat: 2013-12-12
Trycklov: 2013-12-12
Betänkande 2013/14:FiU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1899-01-01
4

Beslut

Beslut: 2013-12-18

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse