Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU4

Regeringen bör omvärdera prioriteringar om SJ (NU4)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om förvaltningen av SJ AB. Mot bakgrund av bland annat de aktieutdelningar som har gjorts från bolaget under 2015 bör regeringen omvärdera sina prioriteringar i förhållande till SJ, anser riksdagen. Inom ramen för SJ:s beslutade ekonomiska mål bör regeringen enligt riksdagen agera på ett mer ansvarsfullt sätt.

Tillkännagivandet kom i samband med att riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om förvaltningen av de statliga företagen och motioner. Riksdagen la skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 18 november 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:NU4 (pdf, 442 kB)
Sammanfattning
I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2014/15:140), 5 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen och 13 motionsyrkanden om statliga företag från den allmänna motionstiden 2015. Motionsyrkandena handlar om den övergripande förvaltningen av statliga företag, om hur förvaltningen av vissa statliga företag ska bedrivas och om statens ägande av vissa företag.
Med anledning av ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om förvaltningen av SJ AB. Utskottet framhåller i sitt ställningstagande bl.a. att regeringen mot bakgrund av de utdelningar som gjorts från SJ under 2015 bör omvärdera sina prioriteringar i förhållande till SJ och att regeringen inom ramen för SJ:s beslutade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-12
Trycklov: 2015-11-13
Reservationer 8
Betänkande 2015/16:NU4
3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-17
Debatt i kammaren: 2015-11-18
4

Beslut

Beslut: 2015-11-18
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar