Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU4

Regeringen bör omvärdera prioriteringar om SJ (NU4)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om förvaltningen av SJ AB. Mot bakgrund av bland annat de aktieutdelningar som har gjorts från bolaget under 2015 bör regeringen omvärdera sina prioriteringar i förhållande till SJ, anser riksdagen. Inom ramen för SJ:s beslutade ekonomiska mål bör regeringen enligt riksdagen agera på ett mer ansvarsfullt sätt.

Tillkännagivandet kom i samband med att riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om förvaltningen av de statliga företagen och motioner. Riksdagen la skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 18 november 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:NU4 (pdf, 442 kB)
Sammanfattning
I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2014/15:140), 5 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen och 13 motionsyrkanden om statliga företag från den allmänna motionstiden 2015. Motionsyrkandena handlar om den övergripande förvaltningen av statliga företag, om hur förvaltningen av vissa statliga företag ska bedrivas och om statens ägande av vissa företag.
Med anledning av ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om förvaltningen av SJ AB. Utskottet framhåller i sitt ställningstagande bl.a. att regeringen mot bakgrund av de utdelningar som gjorts från SJ under 2015 bör omvärdera sina prioriteringar i förhållande till SJ och att regeringen inom ramen för SJ:s beslutade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

14 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-12
Trycklov: 2015-11-13
Reservationer 8
Betänkande 2015/16:NU4

Regeringen bör omvärdera prioriteringar om SJ (NU4)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om förvaltningen av SJ AB. Mot bakgrund av bland annat de aktieutdelningar som har gjorts från bolaget under 2015 bör regeringen omvärdera sina prioriteringar i förhållande till SJ, anser utskottet. Inom ramen för SJ:s beslutade ekonomiska mål bör regeringen enligt utskottet agera på ett mer ansvarsfullt sätt.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om förvaltningen av de statliga företagen och motioner. Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-17
Debatt i kammaren: 2015-11-18
4

Beslut

Beslut: 2015-11-18
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen om företag med statligt ägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

2. Statens uppgift i förvaltningen av statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 1 (M)

3. Statliga företag och investeringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 102 0 0 11
M 77 0 0 7
SD 39 0 0 9
MP 24 0 1 0
C 20 0 0 2
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 293 19 1 36


4. Förändringar av verksamhetsinriktningen i statliga bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Övrigt om förvaltningen av statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2831 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2015/16:57 av Helena Lindahl m.fl. (C, M, FP, KD) yrkandena 1-3,

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 38 och

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 3 (KD, M, FP, C)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 102 0 0 11
M 2 75 0 7
SD 1 1 37 9
MP 25 0 0 0
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 149 127 37 36


6. Ekonomiska mål för SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2851 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) och

2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP) yrkande 2.

7. Förvaltningen av SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om förvaltningen av SJ AB och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:57 av Helena Lindahl m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 0 102 0 11
M 77 0 0 7
SD 39 0 0 9
MP 1 22 0 2
C 20 0 0 2
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 168 143 0 38


8. Sveaskog AB:s arrendepriser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

9. LKAB:s uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2850 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

10. AB Svensk Exportkredit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 44.

Reservation 7 (SD)

11. Statens ägande av Inlandsinnovation AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3009 av Daniel Bäckström och Solveig Zander (båda C).

Reservation 8 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 38 0 0 10
MP 24 0 0 1
C 1 19 0 2
V 19 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 290 19 0 40


12. Försäljning av vissa statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: